tỳ hưu bắc kinh

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh trắng nhỏ trấn trạch khỏe mạnh BKT-S

2,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông).

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng trấn trạch hưng gia BKX-L

18,300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng đá Cẩm Thạch (một dạng ngọc