hướng cổng tốt theo phong thủy

Những hướng cổng nào tốt theo phong thủy học?

cong-chinh1

Nhà có đường đi xung quanh là Ngoại Lộ, đường đi bên trong là Nội Lộ. Lộ bên ngoài muốn