đông tứ trạch

Làm sao để bố Trí Môn-Chủ-Táo cho Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch

Khi bố trí cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc, bếp cho từng tuổi của chủ nhà. Cần phải lưu

Theo “trạch” và “mệnh” có những vị trí nào đặt bếp tốt

Những chỗ đặt bếp thích hợp hoặc không nên đặt bếp, không phải nhất thành bất biến mà còn phải