Vật Phẩm Phong Thủy

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh trắng nhỏ trấn trạch khỏe mạnh BKT-S

2,160,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh, Hồng Kông).

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung trấn trạch chế hóa sao xấu BKT-M

5,580,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đá trắng tự nhiên (Bắc Kinh). + Kích

Tượng Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng trấn trạch hưng gia BKX-L

18,300,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng đá Cẩm Thạch (một dạng ngọc

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy trấn trạch tăng lộc TH13-9

58,800,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy trấn trạch thịnh vượng TH13-6

48,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy trấn trạch bình an TH13-5

39,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy trấn trạch phát đạt TH13-3

63,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy trấn trạch chiêu lộc TH13-7

59,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy trấn trạch bảo trợ sức khỏe TH13-4

58,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước

Cặp Tỳ hưu đá thạch anh đen trấn trạch thịnh vượng DT157

6,732,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá hắc ngà dáng đứng cánh vểnh, cỡ lớn (thạch

Cặp Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy trấn trạch thăng tiến TH14-2

28,000,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng đen xanh lý (Myanmar, Miến